Äksi kalmistu

Matus

Kiriklik matus on hingehoidlik talitus, mis on suunatud ennekõike lahkunu lähedastele. Matusetalituse puhul ei tehta enamasti vahet, kas lahkunu oli ristitud või mitte. Kui leinajad soovivad just kiriklikult oma lähedast ära saata, on kohane seda nõnda ka teha. Kui lahkunu ei ole ise oma tahet matusetalituse osas väljendanud, on reegel, et ristitud inimene tuleks kindlasti ka kiriklikult matta.

Kristlik kirik kuulutab, et Jeesus võitis surma lõplikkuse, ning et Temasse uskujaid ootab kord ees ihu ülestõusmine ja igavene elu. Seda tunnistust jagab kirik matusetalitusel, lohutades sellega leinajaid ja palvetades selles lootuses Jumala poole. Harilikult saadetakse lahkunu teele kas kirikust, kabelist, kodust või on kogu talitus haual. Ka tuhastamise korral võib matusetalitus toimuda eelnimetatud kohtades.

Talituse soovi korral palume pöörduda koguduse õpetaja poole.

Pärast matust on võimalik lahkunut mälestada pühapäevasel jumalateenistusel. See võib olla näiteks 40 päeva pärast surma või matust või mõnel isiklikul tähtpäeval.

Õpetaja Esa Luukkala tel +372 5811 3195 / e-post: aksi@eelk.ee

Äksi kalmistu tel +372 501 6384 / e-post: aksikabelivaht@gmail.com